Pohorská jednota Radhošť - historický přehled

Pohorská jednota Radhošť (PJR) vznikla jako první český turistický spolek v tehdejších zemích Rakousko-Uherska v r. 1884, zároveň se stala nositelem jak společenského, tak i technického pokroku a vzdělanosti, pozitivně ovlivnila rozvoj v oblasti působení a okolí.

Její počátky jsou spojeny se jménem PhMr. Štěpána Ježíška a JUDr. Eduarda Parmy, jejího dlouholetého předsedy (1886 - 1921).

V roce svého založení má PJR 242 členů a první odbory v blízkém regionu. Své počáteční úsilí PJR zaměřuje v létech 1885 - 1886 na příměstskou část Horečky, kde staví vyhlídky Milá domovina a Libušínka, zároveň buduje a označuje turistické chodníky. Zakoupením pozemku na Pustevnách v r. 1886 byl dán počátek dlouholetého budování turistických objektů a zařízení PJR v oblasti Radhošťských Beskyd.

Pustevny
1891 Pustevně - útulna
1894 Cyrilka - rozhledna na Pustevnách
1894 Šumná – útulna
1894 Mořské oko - Pustevny
1897 Metodějka - rozhledna na Okruhlém
1898 Krčma - přestavěna útulna Pustevně
1899 Maměnka - ubytovna
1899 Libušín - jídelna
1899 Letní tělocvična s kuželnou
1911 Kněhyně - rozhledna na Kněhyni
1926 Tanečnice - hotel
Radhošť
1903 - 1907 Chata u kaple, odkoupena a po částech přebudována
Javorník
1934 - 1935 Chata na Velkém Javorníku - nově postavena
Martiňák
1906 Zakoupena chalupa s pozemky - upraveno pro turistiku

PJR byla členem Českého svazu lyžování, s její historií souvisí i počátky a rozvoj lyžařského sportu od r. 1886 v Beskydech, pro jehož rozvoj vytváří podmínky.

Od roku 1921 pořádá a organizuje ve spolupráci s KČT, ČOS a Českým svazem lyžařů závody i s mezinárodní účastí. Pohorská jednota Radhošť spravuje 200 [km] turistických tras, v zimě 130 [km] lyžařských běžeckých tratí, přičemž o jejich údržbu a úpravu pečují zaměstnanci arcibiskupských lesů ve vlastní režii.

V roce 1937 má PJR 5 686 členů a 12 odborů. Svým vznikem položila základy organizované české turistiky, propagovala Beskydy, podílela se na společenském životě regionu.

Činnost PJR byla násilně ukončena v roce 1950, kdy již v roce 1948 je začleněna do ČOS a její majetek převzaly Československé hotely v Ostravě, v roce 1951 přechází zákonně vlastnické právo na Československou obec SOKOLSKOU v Praze.

Pohorská jednota Radhošť ve Frenštátě p. R. obnovila svou činnost dne 7. 11. 1990, především zásluhou pana Břetislava Šrubaře, členskou základnu tvoří 213 členů, z tohoto počtu je 27 členů, kteří byli členy PJR v roce 1948. 
 
 
 
 

   © 2007 Velký Javorník